Previous panel_left_over panel_right_over  Next
   

Prijave, optužbe i osude za korupcijska kaznena djela od 2002.-2010.godine
KORUPCIJSKA KAZNENA DJELA200220032004200520062007200820092010
PRIJAVE87211951287101813201326130813671433
OPTUŽŽBE295292346352421429461492467
OSUDE111129121108137168168228236