201612.20
0

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
DJECA BEZ PRATNJE: ŽRTVE TRGOVANJA LJUDIMA I TRAŽITELJI/TRAŽITELJICE AZILA DJECA BEZ PRATNJE U SUDSKIM POSTUPCIMA
24. -25. studeni 2016

U organizaciji udruge ROSA i AIRE Centra iz Londona u Zagrebu je 24. i 25. studenoga 2016. održana međunarodna konferencija pod nazivom “Djeca bez pratnje: žrtve trgovanja ljudima i tražitelji azila u sudskim postupcima”.
Okupljeni stručnjaci, predstavnici UNICEF-a, UNHCR-a, Ureda Vlade RH za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sudova i organizacija civilnog društva tijekom konferencije su razmjenjivali iskustva i primjere dobre prakse u pružanju zaštite djeci bez pratnje.

Izlaganje su održali:
Prof.dr.sc. Davor Derenčinović, Katedra za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Dječja prava/zaštita djece bez pratnje: međunarodni i nacionalni pravni okviri
Dr.sc. Vanda Božić, Katedra za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Pravni okvir Evropske unije – pregled obaveza specifično vezanih za djecu u Europskom zajedničkom sistemu azila, EU Direktive o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava i EU Direktive o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom

Prilog: Agenda