Previous panel_left_over panel_right_over  Next
   

Prijave, optužbe i osude za Gospodarska kaznena djela u 2014. i 2013. godini
GOSPODARSKA KAZNENA DJELAPRIJAVE 2013OPTUŽŽBE 2013OSUDE 2013PRIJAVE 2014OPTUŽŽBE 2014OSUDE 2014
Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju,čl. 246.25527081322291171
Prijevara u gospodarskom poslovanju, čl. 247.665407242523344206
Povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, čl. 248.124335252721
Prouzročenje stečaja, čl. 249.23741373
Pogodovanje vjerovnika, čl. 250.241311151512
Davanje mita u gospodarskom poslovanju, čl. 253.2--211
Zlouporaba u postupku javne nabave, čl. 254.1--
Zavaravajuće oglašavanje, čl. 255.1111--
Utaja poreza ili carine, čl. 256.83645110710282
Izbjegavanje carinskog nadzora, čl. 257.1131371221088372
Subvencijska prijevara, čl. 258.61-1043
Zlouporaba tržžiššta kapitala, čl. 260.---21-
Neovlaštena uporaba tuđe tvrtke, čl. 261.2--1--
Odavanje i neovlaššteno pribavljanje poslovne tajne, čl. 262.11-4--
Nedozvoljena proizvodnja, čl. 263.6--511
Nedozvoljena trgovina, čl. 264.325233229305249244
Pranje novca, čl. 265.22-102-
UKUPNO BROJČANO1522117977614541128817
UKUPNO POSTOTNO100%77,46%50,99%100%77,58%56,19%