Previous panel_left_over panel_right_over  Next
   

Broj kaznenih prijava protiv punoljetnih osoba u 2014. godini u RH
Kaznena djela2014
Zlouporaba položžaja i ovlasti810
Trgovanje utjecajem20
Primanje mita67
Davanje mita50
Davanje mita za trgovanje utjecajem6
Nezakonito pogodovanje6