Previous panel_left_over panel_right_over  Next
   
Svrhe iskorištavalja i oblici eksploatacije maloljetnih žrtava trgovanja ljudima 
SVRHE ISKORIŠTAVANjAOBLICI EKSPLOATACIJE
Seksualna eksploatacijaProstitucija
Spolno iskorištavanje
Dječja pornografija
Pedofilija
Radna eksplatacijaPrisilni rad
Služenje
Prosjačenje
Ropski i njemu sličan odnos
Zloupotreba obiteljskog stanjaNedozvoljeni brak
Prisilni brak
Usvojenje
Kriminalna i konfliktna eksploatacijaČinjenje protupravne radnje
Korištenje u oružanim sukobima