Previous panel_left_over panel_right_over  Next
   

Broj evidentiranih žrtava trgovine ljudima prema vrsti eksploatacije u Republici Hrvatskoj u 2016. godini
NAČINI EKSPLOATACIJEŽRTVE TRGOVANJA LJUDIMA U RH U 2016
radna13
seksualna16
višestruka1
UKUPNO30