Dr.sc. Vanda Božić

I trgovanje ljudima engl. trafficking i krijumčarenje ljudi engl. smuggling  predstavlja kazneno djelo i nezakonit oblik migracije. Krijumčarenje ljudi prema starom KZ-u, protuzakonito prebacivanje osoba preko državne granice, bilo je propisano čl.177. dok je novim KZ-om u čl.326. inkriminirano protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj.

Svaki ilegalni imigrant može vrlo lako postati meta ne samo krijumčara već i trgovaca ljudima jer je on najčešće osoba bez identiteta, osoba koja je osuđena na skrivanje pred vlastima zemlje kroz koju putuje ili u kojoj želi trajno živjeti.

Na prvi pogled može izgledati da je riječ o istom kaznenom djelu, međutim razlike su itekako ključne i velike. Upravo i cilj ovog izlaganja jest ukazati na sličnosti i razlike ova dva kaznena djela uz osvrt na statističke podatke u proteklih nekoliko godina.

Međutim, ni u praksi nije uvijek jednostavno utvrditi razliku između trgovanja ljudima i krijumčarenja ljudi, pogotovo iz razloga što mnoge žrtve trgovanja ljudima svoja putovanja upravo započnu kao krijumčarene osobe tako što dobrovoljno angažiraju kriminalnu skupinu ili pojedinca za pomoć pri ilegalnom prelasku državne granice uz financijsku im nadoknadu. Odnos između njih je, dakle, dobrovoljan i kratkog roka koji završava kad krijumčarena osoba stigne u zemlju odredišta. Međutim,  ima i situacija u kojima su krijumčarene osobe prisiljene ostati u daljnjem odnosu s krijumčarima jer im ne mogu isplatiti pozamašne putne troškove, tako sve više dolazi do izražaja sama početna namjera krijumčara ka pravom i stvarnom njihovom cilju – trgovanju ljudima.