Prof. dr. sc. Nikoleta RADIONOV

Moderni trendovi razvoja pomorskog prava u posljednja dva desetljeća u velikoj su mjeri fokusirani na pravila o sigurnosti (safety) i sigurnosnoj zaštiti (security) u pomorskom prometu. Zamjetan je razvoj pravne regulative, ali i primjene prava u navedenom razdoblju u području na međunarodnoj razini, što je u konačnici dovelo do bolje zaštite morskog okoliša od onečišćenja s brodova, kao i povećanja standarda sigurnosne zaštite brodova i luka od različitih ugroza (pirati, teroristi, ilegalni imigranti, trgovanje ljudima itd.). Najznačajniji normativni instrumenti u oba područja, doneseni pod okriljem IMO, jesu 2002 IMO International Safety Management Code (ISM Code) i 2002 IMO International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code). Ipak, uočena je tendencija ozbiljnog i kontinuiranog kršenja ljudskih prava pomoraca prilikom implemetancije ovih instrumenata u praksi. Stalno podizanje razine sigurnosti i sigurnosne zaštite vezano uz preventivne mjere na brodovima, bez istovremenog povećanja broja članova posade, dovelo je do uskrate iskrcaja na kopno u lukama za pomorce, povećani opseg posla i premor, uskratu sna, prečeste rotacije u smjenama i ostale oblike kršenja ljudskih prava pomoraca u praksi. Posljedice globalne gospodarske krize i recesije u brodarstvu samo su dodatno pogoršale situaciju, obzirom da brodarske kompanije nastoje pod svaku cijenu smanjiti troškove poslovanja prvo štedeći na troškovima radne snage. Ljudska prava i radna prava pomoraca time su se našla „između čekića i nakovnja“: nužnosti implementacije obveznih mjera sigurnosti i sigurnosne zaštite prema ISM i ISPS Kodu s jedne strane, te nužnosti snižavanja troška radne snage s druge. Na koji način pomiriti nužnost povećanja standarda sigurnosti i sigurnosne zaštite u situaciji sve većeg pritiska piratstva, trgovine ljudima i napose ilegalnih imigranata morskim putem i zaštitu ljudskih prava pomoraca biti će predmet ove prezentacije.