201801.08
0

 IZLAGANJA I SUDJELOVANJA ISTRAŽIVAČA

PROJEKTA POD BR. 1949.

“MULTIDISCIPLINARY RESEARCH CLUSTER ON CRIME IN TRANSITION – TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS, CORRUPTION AND ECONOMIC CRIME.”

NA NACIONALNIM I MEĐUNARODNIM SKUPOVIMA I KONFERENCIJAMA

 1. Znanstveno stručni skup: Sistem policijskog obrazovanja u funkciji efikasnog odgovora na nove bezbednosne pretnje, Vršac, Srbija, 30.-31.01.2017.
  – Božić Vanda: Permanent education of police officers in the function of combating new forms of crime
 1. Međunarodni znanstveni skup “Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) EU” – stanje u BiH i iskustva drugih, Istraživački centar Banja Luka, Banja Luka, 24-25.02.2017.
  – Božić Vanda: Borba protiv korupcije na području Regije s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku i Republiku Srbiju
 1. Okrugli stol Kaznenopravna zaštita okoliša, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu, 01.03.2017.
  – Sunčana Roksandić Vidlička: Pravo okoliša i gospodarsko kazneno pravo: pojačano naoružanje za očuvanje okoliša i suočavanje s klimatskim promjenama, Što možemo naučiti od SAD-a – Primjer ExxonnMobila
  – Aleksandar Maršavelski: Odgovornost pravnih osoba za kaznena djela protiv okoliša: teorijsko utemeljenje u odgovarajućoj regulaciji
  – Davor Derenčinović: Nečelo sic utere i kazneno pravo u funkciji zaštite od prekoračenog onečišćenja okoliša
  – Leo Cvitanović: Napomene uz kaznenopravnu zaštitu okoliša
  – Maja Munivrana Vajda: Ugrožavanje okoliša bukom
  – Marta Dragičević Prtenjača: Svjetlosno onečišćenje u okviru kaznenopravne zaštite okoliša

4. Annual Colloqium “MIGRATIONS AND TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS”, Dubrovnik, 2-4 April 2017
– Davor Derenčinović: Trafficking in human beings – introductory notes
– Anna Maria Getoš Kalac: Trafficking in human beings- introductory notes
– Frane Staničić: Granting temporary residence in Croatia to victims of trafficking in human beings
– Marta Dragičević Prtenjača: Migrants, refugees and victims of THB – special reference to “non-punishment” of victims of THB for illegal acts in Croatia
– Iva Savić: Cyber Crime and Human Trafficking in Shipping Industry
– Mišo Mudrić: Migration Crisis and Private Security Companies: Australian Theorem

 1. Javna tribina – savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Protokolu za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima te Protokolu o postupanju pri dobrovoljnom i sigurnom povratku žrtava trgovanja ljudima, Zagreb, 06.04.2017.
  – Maja Munivrana Vajda: Pregled pitanja povezanih s identifikacijom žrtava u kontekstu kaznenog prava i njegove implementacije u RH.
 1. Sixth Bosnian Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days THE LEGAL FRAMEWORK FOR ECONOMIC COMPETITIVENESS, Faculty of Law, University of Zagreb, 19-23.04.2017.
  – Davor Derenčinović: Panel II chair: Criminal and Administrative Law
  – Marta Dragičević Prtenjača: Turkish FDI in Croatia-a gravity model approach
  – Anna-Maria Getoš Kalac, Sunčana Roksandić Vidlička: White Collar Crime in   Croatia and its Impact on Economic Competitiveness
 1. Međunarodna znanstvena konferencija „Globalizacija i pravo“, Faculty of Law Niš, 21-22.04.2017.
  – Božić Vanda: Globalni i regionalni aspekt pravnog i institucionalnog okvira za suzbijanje trgovine ljudima
 1. V International Scientific Conference Romaninan Educational System of Forensic Science, „Forensic Sciences between education and operatioanl field“, Alexandar Ioan Cuza and others, Bucharest, Romania, 27 – 28 Apr 2017
  – Božić Vanda: Criminal Law and Criminalistic forensic approach to fighting Cyber
 1. Roundtable Conference on Cybercrime in Transnational Society 9th of May 2017 at Faculty of Law, University of Zagreb
  – Davor Derenčinović: Cybercrime in Transnational Society – introductory notes
  – Sunčana Roksandič Vidlička – Role of digital evidence in EU security agenda
  – Marko Jurić – Data retention in electronic communications
  – Tihomir Katulić – Status and Challanges of Implementing EU Network and Information Security Directive in Croatia
  – Aleksandar Maršavelski – Computer Crimes in Croatian Criminal Code 
 1. Usluge i krivična odgovornost, XIII International May Conference “Services and Rules on Services” Faculty of Law Kragujevac, 19.05.2017.
  – Božić Vanda: Kaznenopravna odgovornost za primanje mita kao nagrade za obećanu uslugu
 1. The 8th Scientific and Professional Conference with international participation „The Police and Judiciary as guarantees of freedom and security in a legal state“, KPA, Fondacija Hanns Seidel, Serbia, Tara, 23.-25.05.2017.
  -Božić Vanda: Fight against Organised Crime with reference to permanent education of police officers
 1. Adriatic Maritime Law Conference Opatija, 25-27.05. 2017.
  – Mišo Mudrić: The Legal Framework Relating to Security in the Ports of Nautical Tourism
 1. Regionalna konferencija Mere bezbednosti u krivičnom pravu – norme, sudska praksa i izvršenje, 2. jun 2017, hotel Zira, Beograd
  – Davor Derenčinović: Mere bezbednosti medicinskog karaktera: hrvatsko krivično zakonodavstvo i iskustva u njegovoj primeni
 1. International Scientific Conference Security Concepts And Policies – New Generation of Risks And Threats 04 -05 June 2017, Ohrid
  -Božić Vanda: International Legal Framework For Combating Cyber Crime With Reference to the Legislation of the Republic of Croatia 
 1. 4TH SINO-EUROPEAN INTERNATIONAL FORUM 2017 on the topic Eradicating Corruption While Strengthening the Rule of Law and Pursuing Economic Growth in cooperation with Institute of Law, Shanghai Academy of Social Sciences& East China University of Political Science and Law, Faculty of Law, University of Zagreb, 8 -10.06.2017.
  – Davor Derenčinović: Corruption-introductory notes
  – Sunčana Roksandić Vidlička: Corruption as International Crime: What Can We Learn from Transitional Justice in order to Strenghten   the Rule of Law and Pursue Economic Growth? 
 1. Summer Seminar in Legal studies : Central Asia and Central Europe, University of Zagreb, American University of Central Asia, Bishkek, Zagreb Faculty of Law, 11-18 June 2017
  -Sunčana Roksandić Vidlička: Economic and social rights and criminal law
  -Marta Dragičević Prtenjača: Domestic Violence in Croatia – Criminal Offence or Misdemeanor
 1. Međunarodna znanstvena konferencija Principi vladavine prava, Udruženje za međunarodno krivično pravo Republike Srbije, Tara, 14.-18.06.2017.
  -Božić Vanda: Kraznenopravni aspekti trgovine ljudima kroz prizmu zaštite maloljetnih žrtava  
 1. DePaul University, Chicago, studijski boravak od 9.-17.9.2017. Predavanje za studente i nastavnike – 13.9.2017.
  – Davor Derenčinović: The Role of Legal System in the Prevention of Human Trafficking 
 1. 22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Legal Challenges of Modern World” Faculty of Law, University of Split, 29-30 June, 2017
  – Davor Derenčinović: President of the Croatian Academy of Legal Sciences – introductory notes
 1. International Scientific Conference “Asymmetry and Strategy”, organized by the Institute for Strategic Research, Belgrade, 18.10.2017.
  -Božić Vanda: Fight against organized crime in the States of the Region and EU Member States
 1. Međunarodna znanstvena konferencija Reforma pravnog sistema Crne gore – Pravosuđe i temeljna prava, Univerzitet Crne gore, Pravni fakultet Podgorica, 27.10.2017.
  -Božić Vanda: Kaznenopravni aspekti prijevara i zlouporaba u osiguranju kao oblik neznatnog i organiziranog kriminaliteta
 1. International Scientific Conference Archibald Reiss Days, Beograd, 07-09.11.2017.
  – Božić Vanda: Joint investigative teams as a mechanism of The UN Convention against transnational organized crime  
 1. The 5th RACVIAC / KAS “Security Challenges for Europe” Annual Conference, 22 – 24 November 2017
  -Mišo Mudrić: Lessons Learned from the Irregular Uncontrolled Migration Refugee Crisis 2015/2016 – introductory notes
 1. Radionice – Potpora provedbi politike za integraciju migranata, Psihosocijalni rad s djecom bez pratnje i žrtvama trgovanja ljudima, Kaznenopravna zaštita djece žrtava trgovine ljudima, studeni-prosinac 2017.
  Trening je održan organizaciji konzorcija koji čine WYG savjetovanje d. o. o., Teched savjetodavne usluge d. o. o. i Hrvatski Pravni Centar pod pokoviteljstvom Europske unije i Vlade RH– Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

-Maja Munivrana Vajda: radionice u Splitu 16.-17.11 i Zagrebu 7.-8.12
-Aleksandar Maršavelski: radionice u Rijeci 9.-10.11. i Osijeku 30.11.-1.12

 1. Konferencija – Jačanje integriteta hrvatskih poduzeća u suzbijanju korupcije, Izazovi korporativne usklađenosti, 8. prosinca 2017., Zagreb, Hrvatska gospodarska komora
  -Marta Dragičević Prtenjača: Sukob interesa u poslovnom sektoru
 1. Znanstveni skup Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Međunarodno kazneno pravo–naslijeđe i novi izazovi, u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 12-13.12. 2017.
  -Davor Derenčinović: Ad honorem Cherif M. Bassiouni: Međunarodno kazneno pravo  od utopije do distopije
  -Maja Munivrana Vajda: Izazovi procesuiranja i kažnjavanja ratnih zločina u RH
  -Sunčana Roksandić Vidlička: Procesuiranje poduzetnika pred Međunarodnim kaznenim  sudom
  -Aleksandar Maršavelski: Odgovornost političkih stranaka za međunarodne zločine
  -Davorin Lapaš, dr.sc. Rutvica Rusan Novokmet: Sankcioniranje terorizma u sustavu Ujedinjenih naroda
  -Marta Dragičević Prtenjača: Migracije i krijumčarenje migranata
 1. XXX International Scientific Conference Law and Social Imperatives, Kopaonik, 12-17.12.2017.
  -Božić Vanda: Žrtve nasilja u obitelji kao posebno ranjive skupine podložne trgovanju ljudima